MLB Video

Javy Báez and Eddie Rosario go BACK-TO-BACK for Team Puerto Rico!

Javy Báez and Eddie Rosario go BACK-TO-BACK for Team Puerto Rico!


Javy Báez and Eddie Rosario go BACK-TO-BACK for Team Puerto Rico!

Click Here to Watch the Video from MLB…